Campuchia: Gần 150 nhà máy dệt may và da giày bị đóng cửa