Campuchia đề nghị Nga xóa khoản nợ 1,5 tỷ USD từ những năm 1980