Các nước vùng Vịnh “thắt lưng buộc bụng” vì thu nhập dầu giảm