Cà Mau gỡ khó cho xuất khẩu thủy sản – ngành kinh tế mũi nhọn