Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2015 còn nhiều gam màu tối