BĐS Việt Nam sẵn sàng dẫn đầu khu vực trong 2-3 năm tới