Ba nước châu Phi thỏa hiệp về đập “Đại Phục hưng” trên sông Nile