An cư lạc nghiệp cùng với khu căn hộ Bcons Đông Tân Dĩ An